Menu
Kalendarium wydarzeń
Ankieta
Multimedia
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku

Starostwo Powiatowe w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, tj. portalu turystycznego Krainy EGO (Ełk – Gołdap – Olecko), Starostwa Powiatowego w Olecku: http://www.egoturystyka.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
telefon: 87 739 18 65
faks: 87 520 32 19
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl
epuap: /oleckosp/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2009-04-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Olecku jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • nagrania wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych;
 • brak alternatywnych opisów i tytułów większości zdjęć i obrazków;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, DOC, itp. – użytkownicy mogą je rozpoznać narzędziem OCR, jedno z darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej OnlineOCR OnlineOCR; w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Starostwa Powiatowego w Olecku w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu;
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku pewne dokumenty opublikowane są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Olecku posiada następujące ułatwienia:
 • możliwość powiększenia wielkości czcionek na stronie,
 • mapa strony.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-09-22.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku można korzystać ze skrótów klawiaturowych.
TAB – przejście do kolejnego elementu
CTRL + + – powiększanie strony
CTRL + - – zmniejszanie strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Turowska, adres poczty elektronicznej turowska@powiat.olecko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 739 18 54.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów oraz elementów niedostępnych cyfrowo, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać:

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Starostwo Powiatowe w Olecku zrealizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Starostwo Powiatowe w Olecku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Olecku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Olecku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Olecku jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Olecku prowadzą 2 wejścia:
 • wejście główne od ulicy Kolejowej,
 • z tyłu budynku, od strony parkingu.
Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie jest pozbawione barier architektonicznych.

W budynku nie ma:
 • windy,
 • pochylni,
 • schodołaza.
Wejście z tyłu budynku jest częściowo dostosowane do osób mających trudności w poruszaniu się, niepełnosprawnych. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, którą przywołuje się pracownika Starostwa Powiatowego w Olecku. Pracownik uruchamia krzesełko przyścienne, usytuowane na niskim parterze budynku i prosi merytorycznego pracownika z innego wydziału, aby zszedł i obsłużył interesanta.

Obsługa wszystkich osób mających trudności w poruszaniu się między kondygnacjami Starostwa Powiatowego w Olecku, jest realizowana przez pracowników merytorycznych w pokoju nr 3.

Na parterze Starostwa Powiatowego w Olecku znajduje się toaleta przystosowana do osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 
Parter budynku jest dostępny do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

W budynku Starostwa Powiatowego w Olecku nie ma:
 • pętli indukcyjnej,
 • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • oznaczeń w alfabecie Braille'a.
Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Olecku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo Powiatowe w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z Wydziałem/ Samodzielnym Stanowiskiem Starostwa Powiatowego w Olecku realizującym daną sprawę urzędową.

Informujemy również, że osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat.

Aplikacja mobilna

Mobilna aplikacja turystyczna „Olecko i okolice”
https://mobilne.wm.pl/olecko


POWRÓT  Drukuj   Generuj PDF
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.